پرش به


تصویر

نحوه تنظیم محاسبه زمان فعالیت ها در MSP و Primavera

MSP Primavera زمانبندی کنترل پروژه برنامه ریزی

این موضوع آرشیو شده است. این بدان معنی می باشد که شما نمی توانید پاسخی ارسال نمایید.
بدون پاسخ

#1 soroush.masoudi

soroush.masoudi

    ناظر سایت

  • مدیران
  • ستارهستارهستارهستارهستاره
  • 287 ارسال

ارسالی سه شنبه ۱۷ مرداد ۹۶ - ۱۵:۲۱:۱۷

✅✅نحوه تنظیم محاسبه زمان فعالیت ها در MSP و PRIMAVERA
 
🔘 در نرم افزار MSP  تنظیمات محاسبه زمان فعالیت ها به 3 حالت است:
 
حالت اول👈 Fixed Duration (مدت زمان فعالیت ثابت): در این حالت با افزایش یا کاهش منابع و کار(work)، مدت زمان فعالیت ثابت می ماند.
 
حالت دوم👈 Fixed Units (تعداد منابع فعالیت ثابت): در این حالت با افزایش یا کاهش زمان و کار ،تعداد منابع ثابت می ماند.
 
حالت سوم👈 Fixed Work (میزان کار ثابت): در این حالت با افزایش یا کاهش زمان و تعداد منابع ، میزان کار فعالیت بدون تغییر می ماند.
 
 
🔘 در نرم افزار Primavera تنظیمات محاسبه زمان فعالیت ها به 4 حالت است:
 
حالت اول 👈 Fixed Units/Time ( نرخ منبع  بر زمان ثابت) :  اگر می خواهید وقتی مدت زمان فعالیت یا میزان منابع تغییر می کند، نسبت منابع بر زمان ثابت بماند، از این نحوه محاسبه استفاده کنید. این حالت زمانی استفاده می شود که فعالیت، منابع ثابتی داشته که کارایی ثابتی در هر دوره زمانی دارند.
 
حالت دوم 👈 Fixed Duration & Units/Time (مدت زمان ثابت و نرخ منبع  بر زمان ثابت): اگر منابع تغییر می کنند و می خواهیم مدت زمان فعالیت ثابت بماند از این حالت استفاده می کنیم. این حالت زمانی استفاده میشود که فعالیت باید در یک بازه زمانی مشخص، بدون توجه به منابع تخصیص داده شده، تمام شود.
 
حالت سوم 👈 Fixed Units (منابع ثابت): وقتی که مدت زمان یا نرخ زمانی استفاده از منابع متغیر هست اما میزان کل منبع مورد استفاده ثابت است، از این روش محاسبه استفاده میشود. از این حالت زمانی استفاده می کنیم که میزان کاری که باید انجام شود ثابت هست و افزایش منابع می تواند باعث کاهش مدت زمان فعالیت شود.
 
حالت چهارم 👈 Fixed Duration & Unit (زمان ثابت و مقدار منابع ثابت): اگر نرخ زمانی منابع تغییر می کنند و می خواهیم مدت زمان فعالیت ثابت بماند از این حالت استفاده می کنیم. این حالت زمانی استفاده می شود که فعالیت باید در یک بازه زمانی مشخص تمام شده و مقدار کار هم ثابت است.
 
موضوعات مشابه Collapse

  تاپیک انجمن شروع شده توسط وضعیت آخرین ارسال