پرش به


تصویر

نرم افزارDS

نرم افزارDS ِDS

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 IE World

IE World

  مدیریت امور سایت

 • مدیران
 • ستارهستارهستارهستارهستارهستارهستاره
 • 1712 ارسال
 • اهل کدوم شهری؟tehran
 • دانشگاه محل تحصیل:
  modares
 • رشته تحصیلی - گرایش تحصیلی:
  صنایع-
 • آخرین مدرک تحصیلی:
  ارشد

ارسالی يكشنبه ۲۴ ارديبهشت ۹۶ - ۱۲:۰۸:۱۸


اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻳﮑﯽ از ﺳﺎدﻩ ﺗﺮین و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﯼ ﻧﺮم اﻓﺰارهاﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن از ﻧﺮم اﻓﺰارهاﯼ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﺎرﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨترل ﭘﺮوژﻩ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﺧﻄﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. هیچگوﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﺪارد و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺼﻮرت ﻣﺪﻟﻬﺎﯼ از ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﯽ شده ای در زمینه های تحقیق در عملیات، آمار، برنامه ریزی تولید، کنترل موجودی، ارزیابی کار و زمان است

فایل پیوستی  DS software.pdf   3.25MB   6 تعداد دریافت ها

موضوعات مشابه Collapse

  تاپیک انجمن شروع شده توسط وضعیت آخرین ارسال


0 کاربر در حال خواندن این تاپیک است