پرش به


تصویر

اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی

اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی مدیریت

این موضوع آرشیو شده است. این بدان معنی می باشد که شما نمی توانید پاسخی ارسال نمایید.
بدون پاسخ

#1 IE World

IE World

    مدیریت امور سایت

  • مدیران
  • ستارهستارهستارهستارهستارهستارهستاره
  • 1720 ارسال

ارسالی سه شنبه ۷ دي ۹۵ - ۲۳:۵۲:۴۳

اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی

29 بهمن 1395

وب سایت کنفرانس

لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و یا اگر عضو نیستید عضو شوید تا بتوانید محتویات این قسمت را مشاهده نمایید

محورهای کنفرانس

 

1-مدیریت استراتژیک

برنامه ريزي استراتژيك

 مديريت استراتژيك

 تحليل رقابتی ادغام و خريد

پيمانهای استراتژيک

شيوه مديريت شرکت های هولدينگ پياده سازی استراتژی وموانع موفقيت آن

سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار

طراحی ساختار سازمانی

پياده سازی ساختار سازمانی

2-مدیریت کیفیت، بهرهوری و تعالی سازمانی

 مديريت كيفيت فراگير مفاهيم و ابزارها

 تعالي سازماني

 سيستمهای کيفيت

 بهرهوري

 مديريت عملكرد

 روشهاي حل مساله

3رهبری و رفتار سازمانی

 رهبري، رهبری تغيير و تحول

 رهبری اخلاقی

 ابعاد رفتاري رهبری شرکتهای بزرگ و هولدينگها

 رهبري سازماني در شرايط بحراني

 توانمندیهای هيجانی رهبران

 اثربخشی کار تيمی

 فرهنگ سازمانی اثربخش

عوامل سازمانی موثر برنوآوری

 موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمانها

 ارتباطات سازماني

 مديريت تعارض

 مديريت استرس

 کار تيمی

مذاکره

4-مدیریت تولید، فرآیند و عملیات

 مديريت توليد و عمليات

 مديريت زنجيره تأمين

 پژوهش عملياتی، مديريت پروژه

 مديريت فرآيندها و معماری سازمانی

مديريت لجستيک

 چابکی در سازمان

5مدیریت اجرایی، دولتی

 مدیریت فرآیندها

 مدیریت در سازمانها

6-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات

مديريت دانش و اطلاعات

 روش شناسی سيستمهای اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات

 تجارت الکترونيکی و اقتصاد ديجيتالی

 دولت و خدمات الکترونيکی

 استراتژی الکترونيکی

 مدلهای کسب و کار الکترونيکی

 ارزيابی آمادگی الکترونيکی و شکاف ديجيتالی

 تجارت از طريق تلفن همراه

 سلامت و بهداشت الکترونيک

 مديريت تغيير و مهندسی فرآيندها

 هوشمندی کسب و کار

بانکداری الکترونيک

 راه حل های الکترونيکی سازمانی سيستمهای برنامهريزی منابع

 مديريت ارتباط با مشتری الکترونيک

 مديريت زنجيره تأمين الکترونيک

 تدارکات الکترونيک

 نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات

 همکاری و اتحادهای الکترونيک

7-مدیریت منابع انسانی

 توسعه منابع انسانی

 جانشين پروری

 سيستمهای جبران خدمات

 سيستم ارزشيابی مشاغل

 سيستم های مديريت عملکرد کارکنان

 ايمنی و بهداشت

 روابط کار

انتخاب و جامعه پذيری

 مديريت استراتژيک منابع انسانی

 منابع انسانی الکترونيک، - مديريت منابع انسانی در شرکت های هولدينگ

 مديريت کارکنان دانشور

 برنامههای نگهداشت دانشوران

 نقش استراتژيک مديران منابع انسانی

طراحی سيستمهای حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادی

 حسابرسی و مميزی HRM

8-مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه

استراتژي تکنولوژي

 مديريت نوآوري

 مديريت تحقيق و توسعه

 سياست گذاري تكنولوژي

 انتقال تکنولوژي

9-مدیریت بازار

 استراتژي بازار

 تحقيقات بازار

 بازاريابي بينالمللي

 بازاريابی خدمات

 مديريت ارتباط بامشتريان

 تبليغات

 قيمت گذاري

 کانالهای بازاريابی

مديريت برند

10-اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت

 شناسايی مسايل اخلاقی در سازمانها

 ريشههای بروز مسايل اخلاقی

 پيامدهای مشکلات اخلاقی در سازمانها

 روشهای غنی سازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانی

 اخلاق حرفهای

مديريت پيش گيرانه مسايل اخلاقی

 تدوين و ترويج کدهای اخلاقی

مهارتهای حل مسائل اخلاقی

 مباني فلسفي سازمان و نظريههاي سازماني

 مباني فلسفي نظريههاي مديريت

 نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي

11-حاکمیت سازمانی و مسئولیت اجتماعی

نقشهای هيئت مديره

 نظام پاسخگويی

 نظام حاکميت در سازمانها و شرکتهای هولدينگ

 فرآيندهای هيئت مديره

 روابط بين شرکت مادر و شرکتهای اقماری

 اثربخشی هيئت مديره

 تأثير عملکرد سازمانها بر مسايل اجتماعی و زيست محيطی

 نقشهای اجتماعی سازمانها - استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي

12-کارآفرینی

 کارآفرينی فردی

 کارآفرينی سازمانی

 کارآفرينی اجتماعی

 کسب و کار جديد

 کارآفرينی فناورانه

 هدايت و رهبری در کارآفرينی

 راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمانها

موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني

 چالشهاي موجود در توسعه سازمانهاي نوآور و كارآفرين

کارآفرینی اسلامی

13اقتصاد کسب و کار

 اقتصاد بازرگانی

 اقتصاد انرژی

 اقتصاد سنجی

- اقتصاد پولی

- اقتصاد کشاورزی کاربردی

 اقتصاد مدیریت کاربردی

 اقتصاد محیط زیست

 اقتصاد منابع، اقتصاد شهری و روستایی

 اقتصاد برنامه ریزی کاربردی

 اقتصاد بخش عمومی

 تجارت بین الملل

 اقتصاد سلامت

 اقتصاد بهداشت

14-مدیریت جهانگردی و گردشگری

تأثير مديريت در توسعه صنعت گردشگري

سازمان هاي متولي در توسعه گردشگري

گردشگري و سبک زندگي

گردشگري و اخلاق 

گردشگري در اقتصاد ملي

گردشگری و  استراتژی های فوری

15- مدیریت بیمه

تقلب و تخلف در بازار بیمه

نهاد سازی در بازار بیمه

ورود بیمه گران خارجي به بازار بیمه

رقابت پذیری شرکتهای بیمه داخلی با شرکتهای بیمه خارجی

قیمت منصفانه در بازار بیمه

فضای کسب و کار در صنعت بیمه

تعهدات متقابل بیمه‌گذار و بیمه‌گر

16-مدیریت مالی

حسابداری و مدیریت مالی

آسیب شناسی مالی

مدیریت مالی و توسعه اقتصادی

مدیریت دارایی ها

مدیریت سود

گزارشگری مالی

17-علوم رفتاری در مدیریت

 مدیریت رفتار و عملکرد کارکنان

 مدیریت تحول در مدیریت منابع انسانی

مدیریت تعارض و چالش های رفتاری

توانمندسازی رفتاری در مدیریت

استراتژی در مدیریت سازمانی

18- اقتصاد مقاومتی

19- صادرات

20- عضویت در سازمان تجارت جهانی

21- آینده مدیریت و اقتصاد جهانی

موضوعات مشابه Collapse