پرش به


کنترل و مدیریت پروژه


زیر انجمن ها

مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه

جزوات ،اسلاید های آموزشی

 • 222 تاپیک
 • 363 پاسخ
انواع قرارداد های پروژه - آخرین ارسال توسط soroush.masoudi

کتب ، مقالات مدیریت و کنترل پروژه

 • 178 تاپیک
 • 325 پاسخ
آشنایی با دفتر مدیر پروژه - آخرین ارسال توسط soroush.masoudi

سوالات و درخواست های تخصصی کنترل پروژه

 • 155 تاپیک
 • 595 پاسخ
سوال: مقالات با قابلیت آیند... - آخرین ارسال توسط محمودNJF

اخبار و اعلانات مرتبط با کنترل پروژه

 • 44 تاپیک
 • 89 پاسخ
کارگاه مدیریت ریسک - آخرین ارسال توسط pooriagolshan

پروژه های عملی و علمی مدیریت و کنترل پروژه

 • 66 تاپیک
 • 132 پاسخ
کنترل پروژه و نرم افزار پری... - آخرین ارسال توسط مریم اصغرزاده

فرم ها و گزارشات کنترل پروژه

 • 40 تاپیک
 • 84 پاسخ
کاربرد IF در برنامه هفتگی ک... - آخرین ارسال توسط ehsan1987

حواشی جذاب مدیریت و کنترل پروژه


 1. PMBOK,
 2. WBS,
 3. PMP,
 4. سایر

 • 270 تاپیک
 • 736 پاسخ
فرآیند های مدیریت پروژه بر... - آخرین ارسال توسط soroush.masoudi