پرش به


حواشی جذاب مدیریت ، کنترل و مهندسی کیفیت


زیر انجمن ها

استاندارد ها

 • 86 تاپیک
 • 199 پاسخ
دانلود متن استانداردهای ایزو - آخرین ارسال توسط soroush.masoudi

کمربند زرد، سبز و مشکی

 • 2 تاپیک
 • 2 پاسخ
دوره کمربند سبز شش سیگما - آخرین ارسال توسط m.hooshmand

EFQM

 • 18 تاپیک
 • 11 پاسخ
مدل تعالی سازمانی چیست؟ - آخرین ارسال توسط soroush.masoudi

5S

 • 11 تاپیک
 • 20 پاسخ
پیاده سازی 5S - آخرین ارسال توسط soroush.masoudi

شش سیگما

 • 24 تاپیک
 • 29 پاسخ
کتاب "شش سیگما" به... - آخرین ارسال توسط soroush.masoudi

تضمین کیفیت

 • 38 تاپیک
 • 47 پاسخ
مدیر تضمین کیفیت - آخرین ارسال توسط soroush.masoudi

شش سیگما

 • 3 تاپیک
 • 9 پاسخ
درخواست کمک در زمینه شش سیگما - آخرین ارسال توسط Zana

نمودارها و هیستوگرام ها

 • 4 تاپیک
 • 9 پاسخ
تمپلیت اکسل برای ابزارهای ک... - آخرین ارسال توسط IE.M

کایزن

 • 2 تاپیک
 • 4 پاسخ
کایزن چیست؟ - آخرین ارسال توسط PHD.student

سایر موضوعات

 • 99 تاپیک
 • 182 پاسخ
ده روش علمی برای بهبود عملک... - آخرین ارسال توسط kalantari2017