پرش به


فراخوان کنفرانس های مرتبط با مهندسی صنایع

در این بخش کنفرانس هایی که در سرتاسر کشور برگزار می شوند و می توانند محلی برای ارائه مقالات دانشجویان باشند را قرار دهید.

  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید موضوعی ارسال نمایید
  تاپیک شروع شده توسط وضعیت آخرین ارسال

  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید موضوعی ارسال نمایید